Skip to the content

Personvernerklæring

Verdal kommune, ved rådmannen, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunens enheter. Det daglige ansvaret er delegert til informasjonssikkerhetsansvarlig. Denne erklæringen gir informasjon til brukere av kommunens tjenester om generell behandling av personopplysninger og informasjon om besøkende på www.verdalkulturskole.no  (jfr. personopplysningsloven).

Verdal kommune ønsker å sikre at du som bruker av kommunale tjenester skal føle deg trygg på behandling av personopplysninger i kommunen og at gjeldende lover og regler for personvern følges.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du sender inn til kommunen, blir oversendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør våre ansatte i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte enten du sender inn vanlige dokumenter eller elektroniske dokumenter.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Ansvar

Verdal kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres på kommunens vegne, i forbindelse med søknader, registre, nettsider m.m.

Databehandleravtaler mellom Verdal kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Oversikt over personopplysninger

Verdal kommune har oversikt over alle fagsystemer/registre som inneholder personopplysninger. Alle kommunens enheter har  oversikt over sine personregistre som skal beskrivelse lagring/system, bruksområde, behandlingsansvarlig og hjemmel for behandling av opplysningene.

Videreformidling

Verdal kommune vil ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette. Dette gjelder ikke i den grad videreformidling er nødvendig og i tråd med regelverket i den enkelte sak. (F.eks. i utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter.)