Skip to the content

Fra januar 2021 er elevavgiften kr 3.250,- pr elevplass i kulturskolen for et skoleår. Regning sendes ut halvårlig.

Lekdans, som er et tilbud for barnehagebarn, er et åtte-ukers kurs. Dette koster kr 1.000,-.

Moderasjoner:

Det er innført søskenmoderasjon lik den som benyttes i barnehager og SFO: 30 % for barn nr 2 og 50 % for påfølgende barn.

Elever som får undervisning i musikk får 50 % rabatt på Band. Elever som deltar i Klassiskmix får 50 % rabatt på Xtra-dans.

Vi leier også ut noen instrument for kr 700,- pr skoleår.

Faktura sendes ut to ganger pr skoleåret, i løpet av høstsemesteret og i vårsemesteret.

Det er kommunestyret som fastsetter elevavgiften.

Det meste av undervisningen foregår i Tindved (Møllegata 6). Her har vi alle tilbud: band, fiolin, gitar, blåseinstrument, piano, sang, slagverk og dans.

Vi underviser også fiolin, gitar, blåseinstrument og piano ved forskjellige skoler: Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Stiklestad skole, Leksdal skole, Vuku oppvekstsenter og Ness oppvekstsenter.

Undervisningen i de fleste fagene følger skoleåret. All undervisning foregår etter skoletid.

Det er to unntak:

  • Kunstfag. For å holde en god lengde på undervisningstiden må antall undervisningsdager reduseres. 
  • Lekdans. Dette er et kurs som varer åtte uker.

 

Alle som går på musikk bør kunne øve hjemme. Det er da de får størst framgang. Kulturskolen har noen instrument til utleie (kr 700,- pr skoleår), et par pianoer, et par el-basser, noen gitarer og ganske mange fioliner i 1/2 og 3/4 størrelse.

Kulturskolen er tilbud til barn og unge i Verdal til de er ferdige med videregående skole. Vi har ikke tilbud til barn i førskolealder. Når dere klikker dere inn på de forskjellige fagene (tilbudene) vil dere lese litt om hvor gamle elevene bør være når de begynner.

1. juni er den viktigste søknadsfristen vår. I løpet av sommeren tar vi opp elever som kan begynne til høsten.

Men det er mulig å søke nesten hele året. Eleven blir da satt i søkerlista. Om vi får ledige plasser i løpet av skoleåret, så tar vi opp elever fra søkerlista.

Vi har tre oppsigelsesfrister:

1. desember med virkning fra 1. januar

1. juni med virkning fra skolestart høsten

Og så har nybegynnerne en prøvetid de to første gangene. Husk å sende oppsigelse på e-post til kulturskolen@verdal.kommune.no

Alle oppsigelser som skjer i løpet av skoleåret sendes på e-post til kulturskolen@verdal.kommune.no.

Dersom eleven ønsker å slutte ved skoleslutt er det nok å gi beskjed om dette ved re-registrering. Det blir sendt ut e-post til alle elever om dette i april/mai med frist 31. mai.