Skip to the content

 

 

Utskriftsvennlig versjon (PDF - åpnes i nytt vindu)

FORVENTNINGER TIL LÆREREN:

BEGYNNERNIVÅ

MELLOMNIVÅ

ØVRE MELLOMNIVÅ

VIDEREKOMMENT NIVÅ

Setter glede og energi i sentrum.

Setter samspill og musikkopplevelse i sentrum.

Setter kommunikasjon og uttrykk i sentrum.

Vektlegger teknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå.

Gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter.

Legger til rette for varierte samspillserfaringer.

Videreutvikler tekniske ferdigheter.

Legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk samarbeid på tvers.

Legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling.

Styrker grunnleggende tekniske ferdigheter.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Forbereder eleven til opptaksprøver.

Gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner

Har tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet

 

Gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass.

 

Gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass.

Legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger.

 

 

Styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

 

Utvikler åpenhet for ulike sjangre.

 

 

 

 

Læringsmål for kjerneprogram i dans

 

Nybegynner

Mellomnivå

Viderekommen

Utøve

Imitere og speile hverandre og lærer.

Enkle kombinasjoner og øvelser.

Sosiale gruppeaktiviteter.

Basisferdigheter og grunntrinn.

Koordinasjon av kropp.

Grunnlaget for klassiske øvelser.

Lære bevegelsesmønster for piruetter.

Øve inn oppvarming.

Tøying og styrke.

Opparbeide romforståelse.

Bruke opptak av egen dans som øvingsmetode.

Memorering av bevegelse.

Mer avanserte deler av klassisk øvelser.

Øve inn piruetter diagonalt i salen og på ett punkt.

Øve inn oppvarming ved barr.

Flere øvelser - tøying og styrke.

Kroppsbeherskelse.

 

Bruke opptak av egen dans som øvingsmetode.

Memorering av koreografisk komposisjon eller dans.

Fullstendig klassisk øvelser.

Øve inn piruetter diagonalt i salen og på ett punkt – også som del av komposisjon.

Øve inn oppvarming ved barr og midt i salen.

Flere øvelser - tøying og styrke.

Formidle

Fremføre enkle nummer.

Tempo.

Fremføring med innspilt og levende musikk.

Fremføre lengre og mer avanserte nummer.

Variasjon i tempo.

Fremføring med innspilt og levende musikk.

Eksperimentere med ulike tempo.

Fremføring med innspilt og levende musikk.

Skape

Samarbeid.

Jobbe med ulike musikksjangre, følelser og uttrykk.

Oppbygging av klasse.

Uttrykke følelsene sine gjennom dans.

Skape små og enkle komposisjoner og dansenummer.

Improvisasjon.

Uttrykke følelsene sine gjennom dans.

Skape lengre og mer avanserte komposisjoner og dansenummer.

Inspirasjon, improvisasjon og videreutvikling av dans.

Oppleve

Rytmeforståelse, pust og takt.

Utforske dans gjennom lek.

Oppleve dans gjennom ulike sanser.

Tempo.

Se eldre elever.

Utvikle bedre romforståelse.

Få mer inngående erfaring og mestringsglede av rytmeforståelse, pust og takt.

Utforske et bredere spekter av ulike dansegenre gjennom lek.

Oppleve dans gjennom ulike sanser

Utforske ulike tempo.

Videreutvikle kroppsbeherskelse.

Reflektere

Reflektere over egne bevegelser.

Lese danseteori.

Lese, tolke og anvende danseteori og bakgrunnshistorikk i innstuderingsprosessen.