Skip to the content

 

 

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon (PDF - åpnes i nytt vindu)

FORVENTNINGER TIL LÆREREN:

BEGYNNERNIVÅ

MELLOMNIVÅ

ØVRE MELLOMNIVÅ

VIDEREKOMMENT NIVÅ

Setter spilleglede og energi i sentrum.

Setter samspill og musikkopplevelse i sentrum.

Setter musikalsk kommunikasjon og uttrykk i sentrum.

Vektlegger instrumentalteknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå.

Gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter.

Legger til rette for varierte samspillserfaringer.

Videreutvikler tekniske ferdigheter.

Legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentalfaglig samarbeid på tvers.

Legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling.

Styrker grunnleggende tekniske ferdigheter.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Forbereder eleven til opptaksprøver og prøvespill.

Gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede.

Har fokus på kroppsbevissthet.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner.

Har tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet.

Gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass.

 

 

Gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass.

Legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger.

 

 

Styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk.

Legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser mangfold og muligheter.

 

 

Utvikler åpenhet for ulike musikalske sjangre.

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

ØVE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kroppsbevissthet, spillestilling og basistrening

Gjøre rede for hva som kjennetegner en god sangstilling og tekniske basisferdigheter.

Oppvarming (stemme/kropp).

God sangstilling og tekniske ferdigheter.

Forstå enkel anatomi og nyttiggjør seg kunnskap om spenninger og feilbelastning.

Ha riktige rutiner

Kan øve alene med riktig spillestilling/-teknikk.

Teknikkarbeid

Lesing av tekst, øve teksten med tydelig diksjon, utenat læring av tekst, lære å synge med mikrofon, tekniske vokal øvinger, gehør øvinger.

 

Øve bevist om nivå med sangteknikk, tekst og musikk: høyere tekniske og vokal ferdigheter.

Utøve med riktig vokal-teknikk.

Utøve med riktig formidling av tekst, bevissthet om innlevelse, opplevelse og uttrykk.

Utøve med vokal teknikk – formidle – oppleve – innleve -uttrykke – særpreg.

Innstuderingsmetodikk

Tempo, dynamiske tegn.

Klappe takten, uttale vokalene i teksten; repetisjon av sangene.

Følge med takten på akkompagnement.

Oppmerksom på diksjon og dynamikk. Presisering av musikk sjanger.

Planlegge øving sammen med læreren. Repetisjon. Flere måter å formidle sangene på.

Lage langsiktige øvingsplaner og arbeider kontinuerlig med å optimalisere øvingsmetoder.

Selvstendig øvingsmetoder.

Mental trening

Opptredener.

Lære tekster.

Memorerer

Vurderer eget spill. Opptredener er en del av undervisningen. Lære seg å opptre alene eller i gruppe.

Utøve foran publikum. Bevissthet om egne ferdigheter.

Benytte mentale innstuderingsteknikker i øvingsarbeidet.

Stemmedisiplin.

Opptre alene på forskjellige konserter eller i musikal/teater.

Øvingsstrategier

Øve jevnlig og samarbeide med læreren og foreldre/foresatte om gode øvingsrutiner og selvdisiplin.

 

Øve mot opptredener og konserter, også med samspill.

Bruke opptak av egen framføring som øvingsmetode.

Improvisere og utforske forskjellige metodikker og sangteknikker.

Opptak av konserter og opptredener. Vurdere tilbakemelding fra lærer og publikum.

Selvledelse

Lytte til og vurdere egen musisering.

Bevishett om mål og nivå.

Vurdere eget spill, øving og ferdigheter.

Vurdere eget spill og ferdigheter.

Lede planlegging, gjennomføring og presentasjon av konserter.

 

Samspillsøving og gruppeledelse

Samspilløving på sangtimene og opptredener.

Samspill med forskjellige ensembler.

Øve å opptre med samspill.

Kunne forklare medmusikere sin egen tolkning.

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

FREMFØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Kommunikasjon

Sosial samling i grupper.

Kommunisere og diskutere med lærer.

Spille konserter med formidlingsvilje.

Opptre med formidling.

Prestasjonsmestring

Synge i ulike fora.

Opptre på ulike publikumsarenaer.

Opptre oftere.

Synge solokonserter.

Konsertproduksjon

Opptrer i grupper eller kor.

Synger duetter eller flerstemt.

Planlegge konsertproduksjoner sammen med læreren.

Samspill, solo og ensembler.

Repertoararbeid

Tilpasse eget repertoar.

Setter sammen konsertprogram i samarbeid med læreren og medelever.

Fremføre og tolke et allsidig repertoar basert på sjanger – og stilforståelse.

Sette sammen eget repertoar i samarbeid med lærer.

Innspillinger og musikkvideoer

 

 

Lage musikkvideoer og musikkinnspillinger.

Lage musikkvideoer og musikkinnspillinger.

Samarbeid og samspill

Samspill med lærer og backing-track.

Samspill med lærer og andre.

Samarbeide med andre om produksjoner der ulike kunstuttrykk integreres.

Instruere og øve med små ensemble.

 

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

HØRE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Assosierende og reflekterende lytting

Imitere, synge melodier og rytmemønstre på gehør.

Finner grunnpulsen i musikken.

Synge rytmisk, gjenkjenne sjanger.

Lytte til og reflektere over mange typer musikk.

Mestre.

Auditiv analyse

Lytte til og vurderer egen musisering.

Vurdere egen og andres musisering.

Analysere detaljene i musikken.

Gjøre auditive analyser av musikkstykkers form og innhold.

Analysere og beskrive musikk med godt begrepsapparat.

Imitasjon og transkripsjon

Intonere.

Imiterer musikalsk form og uttrykk.

 

Mestre.

Gehørspill

Det meste av sangopplæringen bygger på gehør.

Mestre gehør.

Improvisasjon

Det undervises ikke improvisasjon i sang ved kulturskolen.

Transponering

All den tid det ikke undervises etter noter, er transponering ikke aktuelt.

Samspill

Samspill i små grupper og kor.

Lytte aktivt til eget spill og medelever i samspill.

 

 

Intonasjon og stemming av instrument

Det jobbes med å synge rent.

Det jobbes med å synge rent og treffe tonene presist.

Det jobbes med å synge rent og treffe tonene presist.

Synge rent og treffer alle toner presist.

 

 

 

Nøkkelkompetanse:

LÆRINGSMÅL:

 

 

 

 

LESE

Begynnernivå

Mellomnivå

Øvre Mellomnivå

Viderekomment nivå

Notasjon og notelesing (melodisk, harmonisk, rytmisk)

 

Enkle øvelser og oppvarming.

Øvelser med skala og intervaller.

Mestre melodisk og harmonisk skala.

Absolutte og relative lesemetoder

 

 

 

 

Innstuderingsteknikker

Hente informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, dynamiske tegn og musikkuttrykk i innstuderingsarbeidet.

Lese, tolke og anvende musikkteori og bakgrunnshistorikk i innstuderingsprosessen.