Skip to the content

Tid for å søke plass for skoleåret 2021 –2022. 

Alle som har lyst til å begynne på dans, musikk eller kunstfag hos oss, kan nå søke om elevplass!

Slik søker du:

Øverst i høyre hjørne velger du “søk om elevplass” (eller til venstre: "Påmelding") og følger instruksjonene. Du vil motta e-post om mottatt og registrert søknad. Søkere settes rett på venteliste straks de har søkt. Søkere som ikke hører noe innen utgangen av juni, blir stående på venteliste. 

Lurer du på noe kan du sende en mail til kulturskolen@verdal.kommune.no.

Smittevern

Norsk kulturskoleråd har laget en smittevernveileder som hjelper oss med å legge alt til rette :)

Vi har laget en egen plan som viser hvordan vi kan undervise. Den er her.

Her finner dere smittevernveilederen fra kulturskolerådet.

Her er en link til kommunens "Korononettsted".

Noen blomster vil blomstre så vakkert at de senere vil finne sin plass i rekkene blant våre skapende og utøvende kunstnere. Andre vil bli fantastiske pedagoger. Eller rett og slett bare bedre og lykkeligere og mer reflekterte mennesker.

Hvordan foregår undervisningen?

Det meste av undervisningen til Verdal kulturskole foregår i lokalene vi leier i Tindved kulturhage, tredje etasje. Dersom det er mange elever, legger vi noe av undervisningen ved forskjellige skoler.

Ved Verdal kulturskole undervises det hovedsak på fire forskjellige måter avhengig av fag: Kunstfag, individuell musikkopplæring, band og dans.

KUNSTFAG undervises i ei gruppe en gang i uka. Undervisingen varer mer enn en klokketime. Det kompenseres for denne lange timen ved at undervisningen ikke følger skoleåret. Kunstfagsgruppa består i hovedsak av elever i ungdomsskolen, men det deltar også noen elever fra mellomtrinnet.

MUSIKK undervises i små grupper eller i enkelttimer. Nybegynnerne får sin undervisning i grupper på to – fire, mens de eldre kan få en-til-en-undervisning (en lærer og en elev). Læreren setter sammen gruppene, men kan justere gruppene i løpet av året.
De fleste elevene som begynner på musikk, er i åtte – ni-års alderen.

BAND er en sammensetning av elever som spiller band-instrument eller synger. Undervisningen varer 50 minutter pr uke.

DANSEUNDERVISNINGEN foregår i grupper her i Speilsalen på Tindved. Når elevopptaket er avsluttet, vil læreren sette sammen grupper utfra søknadene og elevenes alder.

 

Fagplaner i musikkfagene og dans

Alle fagene i musikk har egne læreplaner. Her finner dere mer informasjon om målene i undervisningen vår. I læreplanene finner dere en forventningsavklaring og en beskrivelse av hva vi ønsker å oppnå i fem nøkkelkompetanser: ØVE, FREMFØRE, HØRE, LESE og LAGE.
Dette bygger på rammeplanen for kulturskolen,"Mangfold og fordypning" som er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd.

For dans er det fem andre nøkkelkompetanser: UTØVE, FORMIDLE, SKAPE, OPPLEVE og REFLEKTERE.

Vi jobber med å lage fagplaner også for de andre musikkfagene og kunstfag.

Mangfold og fordypning er en nasjonal rammeplan for kulturskoler.