Skip to the content

Kommunen endrer anbefalingene til de samme som nasjonalt. Så fra og med 1. februar kan vi begynne ordinær undervisning!
Vi begynner med alt: dansegrupper, kunstfag, musikk - både sang, instrumental og band!
Vi begynner også med den desentraliserte undervisninga på skolene!
Vi må alle passe på å holde avstand, både på timen og mens vi venter. Det er best om det blir kortest mulig ventetid.
Så er det om å gjøre å holde hendene rene, hodet kaldt og glede seg over at vi endelig kan få begynne på ordentlig.
(Og følge med - blir det innstramninger nasjonalt som gjelder Verdal, så gjelder de naturligvis også kulturskolen.)

Ledige plasser!!!

Vil du lære sang eller piano, fiolin eller gitar, bass eller slagverk? Vil du danse? Vil du tegne eller lage små skulpturer? Eller vil du begynne å spille i band?

Kulturskolen gir opplæring i alt dette! Selv de som ikke har spilt noe instrument eller sunget før, kan få begynne i band! Vi underviser både på Tindved på Øra og på en del av skolene i Verdal.

Søk om elevplass med det samme her på nettstedet vårt! Her finner dere også mer om tilbudene våre.

Smittevern

Norsk kulturskoleråd har laget en smittevernveileder som hjelper oss med å legge alt til rette :)

Vi har laget en egen plan som viser hvordan vi kan undervise. Den er her.

Her finner dere smittevernveilederen fra kulturskolerådet.

Her er en link til kommunens "Korononettsted".

Noen blomster vil blomstre så vakkert at de senere vil finne sin plass i rekkene blant våre skapende og utøvende kunstnere. Andre vil bli fantastiske pedagoger. Eller rett og slett bare bedre og lykkeligere og mer reflekterte mennesker.

Hvordan foregår undervisningen?

Det meste av undervisningen til Verdal kulturskole foregår i lokalene vi leier i Tindved kulturhage, tredje etasje. Dersom det er mange elever, legger vi noe av undervisningen ved forskjellige skoler.

Ved Verdal kulturskole undervises det hovedsak på fire forskjellige måter avhengig av fag: Kunstfag, individuell musikkopplæring, band og dans.

KUNSTFAG undervises i ei gruppe en gang i uka. Undervisingen varer mer enn en klokketime. Det kompenseres for denne lange timen ved at undervisningen ikke følger skoleåret. Kunstfagsgruppa består i hovedsak av elever i ungdomsskolen, men det deltar også noen elever fra mellomtrinnet.

MUSIKK undervises i små grupper eller i enkelttimer. Nybegynnerne får sin undervisning i grupper på to – fire, mens de eldre kan få en-til-en-undervisning (en lærer og en elev). Læreren setter sammen gruppene, men kan justere gruppene i løpet av året.
De fleste elevene som begynner på musikk, er i åtte – ni-års alderen.

BAND er en sammensetning av elever som spiller band-instrument eller synger. Undervisningen varer 50 minutter pr uke.

DANSEUNDERVISNINGEN foregår i grupper her i Speilsalen på Tindved. Når elevopptaket er avsluttet, vil læreren sette sammen grupper utfra søknadene og elevenes alder.

 

Fagplaner i musikkfagene og dans

Alle fagene i musikk har egne læreplaner. Her finner dere mer informasjon om målene i undervisningen vår. I læreplanene finner dere en forventningsavklaring og en beskrivelse av hva vi ønsker å oppnå i fem nøkkelkompetanser: ØVE, FREMFØRE, HØRE, LESE og LAGE.
Dette bygger på rammeplanen for kulturskolen,"Mangfold og fordypning" som er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd.

For dans er det fem andre nøkkelkompetanser: UTØVE, FORMIDLE, SKAPE, OPPLEVE og REFLEKTERE.

Vi jobber med å lage fagplaner også for de andre musikkfagene og kunstfag.

Mangfold og fordypning er en nasjonal rammeplan for kulturskoler.